Medlemskap i Crusin’ Club

Bankgiro nr: 738-0256

Märk med Namn, Adress, mobilnummer

————————————————

Vi har 2 alternativ

STÖDMEDLEM

– Medlem som stödjer klubben

– Inga skyldigheter

– Inga rättigheter

-Kostnad 100kr

————————————————-

***FULLVÄRDIG MEDLEM***

För att få bli fullvärdig medlem skall en fråga om medlemskap ställas till en styrelsemedlem samt att man ska komma på ett månadsmöte och presentera sej för övriga medlemmar där beslut om medlemskap fattas.

– Medlem får EJ vara fullvärdig medlem i annan klubb

       – Har skyldigheter gentemot klubben och dess medlemmar

– Visa stort engangemang för klubben och dess utveckling och vara aktiv i klubbens arbete, det förekommer viss arbetstvång på vissa tillställningar.

– Rätt att bära Ryggmärke (erlägges deposion), Ryggmärke måste man förtjäna, Beslut fattas av styrelsen.

– Man ska infinnas sig på minst 6 av 11 möten om året