Styrelsen 2022

Ordförande:

Mats Selg


Vice Ordförande:

Sten "Ludde" Lundell


Kassör:

Mariana "Maja" Olsson


Sekreterare:

Åke Jonsson


Ledamot:

Roland "Snickarn" Gustavsson